List of Participants

(Updated April 7th)
Janice Bian
Mantek Chadha
Billie Chen
Yiyuan Chen
Nicholas Eterovic
Dr. Irene Fonseca
Selena Gao
Xinhui Guo
Yuzhi Guo
Sharon Huan
Anni Huang
Jackie Hudepohl
Laurie Jin
Julia Keating
Victoria Kong
Eloy Lanau-Rosello
Audrey Lao
Anika Li
April Li
Katherine Li
Laura Li
Dr. Dana Mihai
Krupa Patel
Lily Qiao
Nitya Raji
Elizabeth Schulz
Megan Seiler
Cissy Shi
Jiaxin Shi
Xiaofei Shi
Prisha Singh
Ada Situ
Tianqi Tang
Harika Vedati
Audrey Wang
Dr. Franziska Weber
Dr. Kim Weston
Wangshu Yang
Yang Yang
Yu Jun Zheng
Undergraduate
Undergraduate
Undergraduate
Undergraduate
Graduate student, MSCF
Professor
Undergraduate
Undergraduate
Undergraduate
Undergraduate
Undergraduate
CMU Alumna, Quantitative Trader
Undergraduate
Undergraduate
Undergraduate
Graduate student, MSCF
CMU Alumna, Quantitative Analyst
Undergraduate
Undergraduate
Undergraduate
Undergraduate
Associate Teaching Professor
Undergraduate
Undergraduate
Undergraduate
Undergraduate
Undergraduate
Undergraduate
Undergraduate
Graduate Student, Ph.D.
Undergraduate
CMU Alumna, Interest Rate Products Trader
Undergraduate
Undergraduate
Undergraduate
Postdoctoral Researcher
Postdoctoral Researcher
Graduate Student, MSCF
Graduate Student, MSCF
Undergraduate
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
IMC Financial Markets
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Citigroup
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Goldman Sachs
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
University of Maryland, College Park
Rutgers University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University
Carnegie Mellon University